تلفن سراسری فروش و پشتیبانی
۱۵۶۵
تلفن امور اداری
۰۲۱ - ۲۹۴۰ ۰۰۰۰
فکس
۰۲۱ - ۲۹۴۰۵۰۶۰
کد پستی
۱۶۹۸۶۱۱۷۸۷
کد اقتصادی
۴۱۱۱۱۹۳۵۴۸۳۶
شناسه ملی
۱۰۱۰۲۵۴۱۰۶۵
شماره ثبت
۷۹۲۵
ایمیل
وبسایت
آدرس
تهران - لویزان - بزرگراه شهید سرلشگر بابائی- بلوار ستاد نیروی زمینی ارتش- مجتمع الماس ایران- شرکت های‌وب - طبقه دوم واحد ۵