تلفن سراسری فروش و پشتیبانی
۱۵۶۵
تلفن امور اداری
۰۲۱ - ۲۹۴۰۰
فکس
۰۲۱ - ۲۹۴۰۵۰۶۰
کد پستی
۱۹۴۷۸۵۳۵۹۵
کد اقتصادی
۴۱۱۱۱۹۳۵۴۸۳۶
شناسه ملی
۱۰۱۰۲۵۴۱۰۶۵
شماره ثبت
۷۹۲۵
ایمیل
وبسایت
آدرس
تهران، پاسداران، خیابان گل نبی، خیابان شهید ناطق نوری، نبش کوچه رفیق دوست، پلاک ۳۹، مجتمع های‌وب