ارتباط با مدیران

ارتباط با مدیران

جهت ارتباط با مدیران های وب میتوانید از طریق صفحه تماس با مدیران به صورت مستقیم ارتباط داشته باشید

فرم تماس با مدیران

سرویس های ویژه

جهت تماس با بخش سرویس های ویژه های وب میتوانید از طریق این بخش اقدام فرمایید.

رفتن به صفحه تماس

میزبانی وب و مرکز داده

جهت تماس با بخش میزبانی وب و مرکز داده های‌وب میتوانید از طریق این بخش به صورت مستقیم با مدیریت آن واحد ارتباط داشته باشید

رفتن به صفحه تماس

روابط عمومی

واحد روابط عمومی های‌وب پاسخگوی پیشنهاد‌ها، انتقادات و کلیه نظرات شما عزیزان می‌باشد.

تلفن
۰۲۱-۲۹۴۰ ۴۸۵۳
ایمیل

بخش فروش +ADSL2

برای ارتباط با بخش فروش +ADSL2 می توانید از طریق شماره تماس و یا ایمیل زیر اقدام کنید.

تلفن
۱۵۶۵
ایمیل

بخش فروش پهنای باند و سرویس ویژه سازمان ها

برای ارتباط با بخش فروش پهنای باند و سرویس ویژه سازمان ها می توانید از طریق شماره تماس و یا ایمیل زیر اقدام کنید.

تلفن
۰۲۱-۲۹۴۰ ۳۳۳۳
ایمیل