امیر ساعتچی

کارشناس ارشد مرکز داده

پست الکترونیک : a.saatchi@hiweb.ir

شماره تماس : ۲۹۴۰۲۸۲۱ - ۰۲۱

 
در صورتی که مشترک داده گستر عصر نوین می باشید