متصدی یا کارگزاران دفاتر ict روستایی از طریق فرم زیر می‌توانند اطلاعات خود را جهت تنظیم قرارداد ثبت نمایند. در نظر داشته باشید اطلاعات باید دقیق و صحیح باشد. همچنین شما می‌توانید در صورت ابهام در تکمیل فرم مذکور از طریق شماره تلفن و ایمیل زیر با کارشناسان واحد امور نمایندگان تماس حاصل فرمایید.

تلفن
۰۲۱-۲۹۴۰ ۳۱۰۰
ایمیل

توجه: قبل از پر کردن فرم از آغاز فروش در روستای خود اطمینان حاصل نمایید.

فرم ثبت مشخصات جهت عاملیت دفاتر ict روستایی


نکته : پاسخدهی به فیلدهای ستاره دار(*) الزامی است.

اطلاعات شخصی و سازمانی

تصویر عکس 3*4
تصویر صفحه اول شناسنامه
تصویر کارت ملی
(جهت واریز وجوه عودت)
تصویر سفته یا چک
(جهت ضمانت)

اطلاعات شهر مورد درخواست