در سالهای اخیر بانکها و بیمه ها تصـمیم به تفویض خدمـات شبکه‌ای مورد نیاز خود به شرکت‌های توانمند در این عرصه گرفته اند، که با انجـام این مهم علاوه برمدیریت و نگهداری شبکه، صرفه جویی قابل توجهی در هـزینـه‌ها خواهند داشـت.
طبیعتا خدمات ارزش افزوده‌ای که توسط چنین شبکه ای قابل ارائه است بسیار ارزشمندتر از اتصال شعب/دفاتر می‌باشد. شبکه یکپارچه فوق علاوه بر کاهش هزینه ها، افزایش امنیت، افزایش کارائی، استفاده بهینه از منابع، امکان استفاده از سرویسهای اضافی همچـون VoIP، ویدئو کنفرانس و... را بـه شبـکه‌ی بـانک مـی افزایـد.
بـا وجـود چـنین شـبکه ای شـعب/دفـاتر می‌توان بصورت امن به سرویسگرهای سایتهای مرکزی و یا سایتهای هر استان دسترسی داشته و به صورت دو طرفه تبادل اطلاعات نمود.
امروزه شرکتها و سازمانهـای بزرگ که دارای شعبات/دفاتـر مختلف در محدوده جغرافیایی بزرگ هستند و نیاز به ارتباط الکترونیکی دارند، عمدتا این خدمات را به شرکتهای بزرگ و توانمند مانند «های‌وب»، واگذار نموده و تمام تمرکز خود را روی اهداف اصلی سازمان خویش قرار می دهند.
با این روش عـلاوه بـر کاهـش چشم گیر هـزینه ها، این امکان فراهم می گردد تا خدمت مورد نیاز را با قابلیت اطمینان بالا و آرامش خاطر دریافت کنند.

خدمات قابل ارائه در سگمنت بورس ، بانک و بیمهبرای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید پس از تکمیل فرم زیر منتظر تماس کارشناسان ما باشید:

 

فایل ضمیمه
 مشتریان


بانک انصار
بانک انصار
بانک آینده
بانک آینده
بانک تجارت
بانک تجارت
بانک توسعه صادرات
بانک توسعه صادرات
بانک ملی
بانک ملی
پرداخت الکترونیک سداد
پرداخت الکترونیک سداد
پست بانک
پست بانک
تدبیرگران بهساز ملت
تدبیرگران بهساز ملت
فرادیس البرز
فرادیس البرز
موسسه اعتباری کاسپین
موسسه اعتباری کاسپین
بانک کشاورزی
بانک کشاورزی
بیمه آسیا
بیمه آسیا
به پرداخت ملت
به پرداخت ملت
شرکت‌ تجارت الکترونیک ارتباط فردا
شرکت‌ تجارت الکترونیک ارتباط فردا