هدیه «های‌وب» به مشترکین گرامی در استان کردستان، به مناسبت بزرگداشت مستوره اردلان

ماهشرف خانم قادری، متخلصه به (مستوره) و شهیر به (مستوره اَردلان) یا (مستوره کردستانی)، شاعر، نویسنده و تاریخ‌نگار کردستانی است.
«های‌وب» به مناسبت زادروز و بزرگداشت مفاخر و مشاهیر هر استان، به مشترکین هر استان فشفشه هدیه خواهد داد. به مناسبت بزرگداشت مستوره اردلان، مشترکین استان کردستان می‌توانند با ورود به پنل کاربری خود در روز شنبه، بیست و چهارم بهمن ماه، نسبت به دریافت فشفشه هدیه خود اقدام نمایند.

بهمن 24, 1394