16-kindness-sparkler-min

گاهی خدا می‌خواهد با دست شما، دست دیگر بندگانش را بگیرد. بیماران نیازمند چشم‌انتظار مهربانی شما هستند.

در شانزدهمین #فشفشه مهربانی در کنار هم به «انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان زنجان» کمک خواهیم کرد.

خرید در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، ۲۳ و ۲۴ مردادماه

انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی:
انجمن زنجان از آبان ماه سال ۱۳۷۰ با پشتیبانی خیرین، راه‌اندازی و در حال حاضر در قالب ۱۰ کمیته فنی و تخصصی به‌عنوان یک چتر حمایتی دارای پشتوانه مردمی در راستای رفع مشکلات بیماران تحت پوشش قدم برمی‌دارد. گفتنی است ۱۲۹۰بیمار کلیوی در سطح استان زنجان تحت پوشش انجمن حمایت از بیماران کلیوی زنجان قرار دارند و از این تعداد ۶۰۰ بیمار پیوند کلیه، ۴۰۰ بیمار تحت مراقبت و پیشگیری، ۵ نفر بیمار دیالیز صفاقی و ۲۸۵ نفر تحت دیالیز هستند.

وب‌سایت انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی:

www.zanjankf.org
مرداد 23, 1396