بیستمین #فشفشه_مهربانی

چشم‌های گریان کودکان محروم، امروز چشم‌به‌راه دست‌های نوازشگر و مهربان شما هستند.
چراغ‌های مطالعه خاموش مانده برای روشن شدن به دست‌های گرم شما نیاز دارد.
در بیستمین #فشفشه_مهربانی به مناسب بازگشایی مدارس با همکاری گروه منادیان رحمت به کودکان محروم برای خرید لوازم‌تحریر کمک خواهیم کرد.

قرار مهربانی ما ۲۷ و ۲۸ شهریورماه

گروه تبلیغی جهادی منادیان رحمت: گروه جهادی منادیان رحمت از سال ۱۳۸۸ فعالیت‌های خود را به‌صورت کاملاً خودجوش آغاز کرده است. این گروه با نگاه دغدغه‌مند و با رفتن به مناطق محروم به رصد مشکلات و نیاز‌های جامعه در این مناطق پرداخته و با توجه به امکانات و بر اساس اولویت، فعالیت‌های خود را پی می‌گیرد. آدرس وب‌سایت گروه جهادی تبلیغی منادیان رحمت: www.seza.ir

  • فشفشه مهربانی
  • kindness-sparkler
  • intenet service provider
  • hiweb
شهریور 27, 1396