نیتروهای جدید های‌وب

هم‌زمان با سرویس‌های غیر حجمی، نیتروهای جدید های‌وب نیز رونمایی شده‌اند:
«نیتروهای سرعت»
این نیتروها که به چهار دسته: سه‌ساعته، ۱روزه، ۳روزه و ۵روزه تقسیم می‌شوند جهت افزایش سرعت سرویس‌های غیرحجمی طراحی‌شده‌اند.
با توجه به تغییر سرویسها از مدل حجمی به غیرحجمی و خرید سرعت‌های مختلف توسط مشترکین، نیتروهای‌سرعت ۳ ساعته رایگان، جهت تست سرعت و انتخاب سرویس مناسبتر در پنل مشترکین قابل روئیت و تست هست.در عکس زیر اطلاعات این نیتروها آمده است.

 

nitros-news-1


  • های‌وب
  • نیترو
آذر 21, 1396