خبر-کرسی_آموزش_الکترونیکی-یونسکو 

دکتر علی‌اکبر جلالی، رئیس کرسی یونسکو در آموزش و یادگیری بر ضرورت قرار گرفتن یادگیری الکترونیکی به عنوان ابزار آموزش عمومی و رایگان تأکید کرد و گفت: در حال حاضر دنیا از سطح دانشگاهی آموزش به سطح شهروندی سوق پیدا کرده و آموزش الکترونیکی به منظور ابزاری برای ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای دنبال می‌شود.
این مراسم روز دوشنبه ۲۶ آذر و در دو بخش مستقل برگزار شد.
های‌وب نیز در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خوداسپانسر این رویداد بود. 

  • های‌وب
  • های وب
  • hiweb
آذر 27, 1397