پسورد فایل ها : hiwebنرم‌افزارهای پرکاربرد اینترنتی
نام نرم‌افزار لینک دانلود
دانلود Mozilla Firefox – مرورگر اینترنت دانلود 
دانلود Google Chrome – مرورگر اینترنت دانلود 
دانلود Internet Explorer – مرورگر اینترنت دانلود  
دانلود Opera – مرورگر اینترنت دانلود 
دانلود Safari – مرورگر اینترنت دانلود 
دانلود Adobe Reader – خواندن فایل های PDF دانلود 
دانلود Adobe Flashplayer – نرم افزار اجرای فایل‌های فلش بر روی مرورگر دانلود 
دانلود Win rar – نرم افزار فشرده سازی فایل ها دانلود