شرکت های وب با هدف جلب رضایتمندی مشترکین و دسترسی سریع و آسان به اطلاعات سرویس آنها، اقدام به راه اندازی سامانه پیامکی با شماره ۲۰۰۰۱۵۶۵ نموده است.

راهنمای استفاده از این امکانات به شرح زیر می باشد:


ارسال عدد ۱۰

 • وضعیت اشتراک
 • وضعیت فعلی مشترک از نظر اتصال به شبکه
 • شماره تلفن ADSL

ارسال عدد ۱۱

 • حوزه اتصال
 • تعداد اتصال همزمان
 • Static IP Address (در صورت وجود)
 • IP Route (در صورت وجود)

ارسال عدد ۱۲

 • سرویس مشترک
 • تاریخ انتهای سرویس مشترک
 • اعتبار باقیمانده مشترک

ارسال عدد۱۳

 • شماره تلفن های ثابت ثبت شده مشترک
 • ایمیل های ثبت شده مشترک
 • شماره موبایل های ثبت شده مشترک

ارسال عدد ۱۴

 • نام کاربری
 • کلمه عبور
 • تاریخ انتهای سرویس
 • اعتبار باقیمانده

ارسال عدد ۲۰

همراه با بازه زمانی مورد نظر ،به صورت ابتدا و انتهای بازه به صورت ۶ رقمی و همراه با فاصله در بین دو بازه)، موارد زیر را اعلام می نماید:
 • تعداد ارتباط در بازه زمانی اعلام شده
 • مدت زمان اتصال در بازه زمانی اعلام شده
 • میزان مصرف آپلود در بازه زمانی اعلام شده
 • میزان مصرف دانلود در بازه زمانی اعلام شده
 • اعتبار کسر شده در بازه زمانی اعلام شده. مثال: ۹۳۱۱۱۳ ۹۳۱۱۰۸ ۲۰

ارسال عدد ۳۰

 • 6 گردش آخر مالی مشترک

ارسال عدد ۴۰

 • آخرین رویداد مربوط به مشترک (مواردی که معمولا مانع اتصال مشترک به شبکه می گردد)

ارسال عدد ۵۰

 • سرویس مشترک
 • میزان کشش خط مشترک به تفکیک آپلود و دانلود
 • وضعیت فعلی چراغ ADSL مودم مشترک


برای دریافت اطلاعات صحیح رعایت نکات زیر الزامی می باشد:
در صورتی که موبایل برای بیش از یک کاربر ثبت شده باشد sms با متن "مشترک گرامی شماره تلفن همراه شما برای بیش از یک مشترک ثبت شده است" را دریافت می کنید.
برای استفاده از سامانه پیامکی درحالتی که موبایل برای بیش از یک کاربر ثبت شده باشد باید در ابتدای تمام پیامک ها ابتدا نام کاربری مورد نظر را وارد نموده و پس از فاصله نسبت به ارسال پیامک دستوری اقدام نمایید.
مثال : ۱۴ ۱۰۱۲۳۴۵