campaign-slider

شرکت های‌وب با شعار «باندی به پهنای ایران»، هدف خود را ارائه خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت در تمام نقاط ایران قرار داده و در این راستا عزم خود را جزم کرده است.
به همین منظور، علاوه بر ارائه دسترسی اینترنت در تمامی نقاطی که بستر لازم توسط شرکت مخابرات فراهم شده است، در مناطقی که از چنین امکاناتی محرومند نیز، در حال ایجاد دسترسی از طریق سایر بسترهای ارتباطی می‌باشد.
اميد است با به سرانجام رسیدن پروژه‌های در دست اجرا، این مهم تا پایان سال تحقق یابد.