تلفن سراسری فروش و پشتیبانی
۱۵۶۵
تلفن امور اداری
۰۲۱ - ۲۹۴۰ ۰۰۰۰
فکس
۰۲۱ - ۲۹۴۰۵۰۶۰
کد پستی
۱۹۴۷۸۵۳۵۹۵
کد اقتصادی
۴۱۱۱۱۹۳۵۴۸۳۶
شناسه ملی
۱۰۱۰۲۵۴۱۰۶۵
شماره ثبت
۷۹۲۵
ایمیل
وبسایت
آدرس
تهران - پاسداران - خیابان گل‌نبی - خیابان شهید ناطق نوری - نبش کوچه رفیق دوست - پلاک ۳۹ - مجتمع های‌وب