سید ایمان میری
مدیرعامل
پست الکترونیک: miri.iman@hiweb.ir
شماره تماس: ۲۹۴۰۱۲۱۲ - ۰۲۱ 


واحد روابط عمومی های‌وب پاسخگوی پیشنهاد‌ها، انتقادات و کلیه نظرات شما عزیزان می‌باشد.
ایمیل: pr@hiweb.ir ۰۲۱-شماره تماس: ۲۹۴۰۴۸۵۳

در صورتی که مشترک داده گستر عصر نوین می باشید