ارایه سرویس با بهترین کیفیت و تامین رضایت مشتریان همواره مهم‌ترین هدف های وب بوده است.

صدای مشتریان های وب، راهی برای ارتباط با مشتریان و شنیدن پیشنهادها، انتقادها، شکایات و آشنایی با حقوق مشتریان میباشد.