درخواست جبران خسارت SLA چیست؟

قراردادی دوجانبه بین سازمان و مشتری باهدف شفاف‌سازی کیفیت خدمات، تضمین پارامترهای کیفیت، تعیین نحوه اندازه‌گیری تخطی از سطح خدمات و ضمانت‌های اجرایی است.
در محاسبه میزان جبران خسارت چهار عامل قطعی پهنای باند تضمین‌شده (CIR)، تأخیر (Latency)، میزان تلفات بسته‌ها (PLR) و میانگین زمان بازیابی یا تعمیر (MTTR) تأثیرگذار هستند:

۱) پهنای باند تضمین‌شده: حداقل پهنای باند اختصاص‌یافته به مشترک با اعمال ضریب اشتراک

۲) تأخیر: متوسط زمانی که طول می‌کشد تا یک بسته IP در شبکه خدمت دهنده از پورت مشتری تا نقطه انتهایی شبکه خدمت دهنده برسد.

۳) ميزان تلفات بسته‌ها: ميانگين گم‌شدن و يا از دست رفتن بسته‌هاي IP در طول شبكه خدمت دهنده

۴) میانگین زمان بازیابی یا تعمیر MTTR: میانگین زمان رفع خرابی و برقراری مجدد خدمت بر اساس توافق بین خدمت دهنده و خدمت گیرنده


بر اساس قوانین مصوبه سازمان تنظیم مقررات موارد زیر شامل جبران خسارت نمی‌شوند:

  • قطعی‌های ناشی از قوه قاهره (اضطراری) مانند حوادث طبیعی، در این حالت زمان کاهش سطح کیفیت خدمات مشمول پرداخت تعرفه توافق شده نمی‌باشد.
  • قطعی‌هایی که به‌واسطه خرابی تجهیزات خدمت گیرنده باشد.
  • قطعی‌هایی که در زمان Down Time باشد.
  • قطعی‌هایی که بنا به درخواست خدمت گیرنده باشد، مانند جابه‌جایی، آزمایش شبکه داخلی و ...
  • قطعی‌هایی که ناشی از تخطی خدمت گیرنده از قوانین و مقررات و یا مفاد SLA باشد.
  • قطعی‌های ناشی از عدم پرداخت صورتحساب
  • قطعی‌های ناشی از صدور احکام توسط مراجع قضایی و یا امنیتی کشور و یا سایر مراجع ذی‌صلاح که در این حالت زمان قطعی مشمول پرداخت تعرفه توافق شده نمی‌باشد.

در شرایطی که تصور می‌کنید ارائه خدمات به شما شامل نقض جبران خسارت (SLA) است، درخواست سطح خدمات خود را بعد از بررسی تست سرعت از طریق پنل کاربری (http://panel.hiweb.ir/)، تب گزارش ارسال نمایید. کلیه درخواست‌ها حداکثر ظرف مدت 5 روز کاری بررسی و نتیجه به شما اعلام می‌شود. بی‌شک ارائه سرویس با بهترین کیفیت و رضایت‌مندی مشتریان یکی از مهم‌ترین ارزش‌های شرکت ‌های‌وب است.

مصوبات جبران خسارت سازمان تنظیم

دانلود مصوبه ۱۷۷

دانلود مصوبه ۱۵۲