سرویس‌های زمرد و برنز


سرویس‌های زمرد :

سرویس‌هایی هستند که با توجه به ویژگی‌ها و خدمات خاصی که به کاربر ارایه می‌دهند نسبت به سایر سرویس‌ها متمایز هستند. از مهم‌ترین ویژگی‌های این سرویس‌ها می‌توان به ترافیک باندل شده این سرویس‌ها اشاره کرد.
علاوه بر آن پشتیبانی ۲۴ ساعته با اولویت بالا، پشتیبانی حضوری رایگان(۱ بار در سال)، اولویت پاسخ‌گویی در مرکز تماس نیز مزایایی است که سرویس‌های زمرد ایی برخوردار هستند.
امکان خرید سرویس با دوره یک ماهه به سه‌، شش و دوازده ماهه نیز وجود دارد. 
مجموع آستانه مصرف منصفانه ماهانه که به معنی ترافیک داخلی قابل استفاده‌ی هر سرویس است، دو برابر ترافیک معادل بین‌الملل خواهد بود.

سرویس‌های برنز:
نیز سرویس‌هایی هستند که از ویژگی‌های خاص خود برخوردارند که البته در مقایسه با سرویس‌های زمرد محدودتر هستند.
کیفیت ارایه سرویس در این گروه نیز در ۹۸٪ موارد تضمین شده است. افزون بر آن پشتیبانی ۲۴ ساعته اما با اولویت پایین هم شامل خدمات سرویس‌های برنز می‌شود.  
مجموع آستانه مصرف منصفانه ماهانه که به معنی ترافیک داخلی قابل استفاده‌ی هر سرویس است، دو برابر ترافیک معادل بین‌الملل خواهد بود. توضیحات زیر سایر ویژگی‌های این دو نوع سرویس را به طور خلاصه ملاحظه می‌فرمایید.

لازم به ذکر است که میزان تضمین کیفیت سرویس و یا SLA در کلیه سرویس‌ها برابر ۹۸ درصد میباشد.

در این سرویسها پس از مصرف ترافیک مشخص ماهیانه که به آن مصرف منصفانه (FUP) گفته می شود بر اساس مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شاهد کاهش سرعت به 128Kbps خواهید بود. در این صورت می توانید با این سرعت به مصرف خود ادامه دهید و یا با خرید ترافیک اضافه (به قیمت هر گیگ ۲,۶۸۰ تومان) و فشفشه به سرعت قبلی بازگردید.در هر یک از سرویس‌های زیر سقف حجم ترافیک ماهیانه بر اساس ترافیک بین‌الملل اعلام شده است که نسبت مصرف ترافیک داخلی به بین‌الملل ۱ به ۲ است؛ برای مثال در سرویس «زمرد ۱۶Mbps یکماهه» با سقف حجم ترافیک ماهیانه (FUP) ۴۵۰ گیگ:
در صورتی که تمایل داشته باشید تماما از ترافیک بین‌المللی استفاده کنید، می توانید ۴۵۰ گیگ ترافیک بین‌الملل استفاده کنید،
یا
در صورتی که تمایل داشته باشید تماما از ترافیک داخلی (لیست سایت‌های دارای ترافیک داخلی) استفاده کنید، می توانید ۹۰۰ گیگ ترافیک داخلی استفاده کنید،
و یا
بصورت ترکیبی از ترافیک داخلی و بین‌الملل استفاده کنید، به هر نسبت دلخواه؛ برای مثال ۳۰۰ گیگ ترافیک بین‌الملل به همراه ۳۰۰ گیگ ترافیک داخلی استفاده کنید.سرویس‌های زمرد یکماهه


سرعت سرویس (Kbps) ترافیک داخلی (GB) ترافیک بین الملل (GB) قیمت سرویس (ریال)

۳۰۷۲

۸۰
۴۰
(۱۰گیگ ترافیک عادی)
(۳۰گیگ ترافیک افزوده)

۱,۲۷۰,۰۰۰

۴۰۹۶

۱۸۰
۹۰
(۱۰گیگ ترافیک عادی)
(۸۰گیگ ترافیک افزوده)

۱,۶۰۰,۰۰۰

۸۱۹۲

۵۰۰
۲۵۰
(۵۰گیگ ترافیک عادی)
(۲۰۰گیگ ترافیک افزوده)

۲,۵۴۰,۰۰۰

۱۶۳۸۴

۹۰۰
۴۵۰
(۱۰۰گیگ ترافیک عادی)
(۳۵۰گیگ ترافیک افزوده)

۳,۸۸۰,۰۰۰سرویس‌های برنز یکماهه


سرعت سرویس (Kbps) ترافیک داخلی (GB) ترافیک بین الملل (GB) قیمت سرویس (ریال)
۲۰۴۸ ۶ ۳ ۳۳۵.۰۰۰
۳۰۷۲ ۱۰ ۵ ۴۶۹.۰۰۰
۴۰۹۶ ۱۶ ۸ ۵۳۶,۰۰۰
۸۱۹۲ ۲۰ ۱۰ ۶۷۰,۰۰۰
۱۶۳۸۴ ۳۲ ۱۶ ۱,۰۷۲,۰۰۰


توضیحات

 • پس از خرید و یا در طی دوره امکان عودت سرویس وجود ندارد.
 • نامه جمع‌آوری ۳ روز پس از عدم تمدید سرویس به مخابرات ارسال می‌گردد.
 • سرعت اتصال نهایی با توجه به سرویس انتخابی و بر اساس کیفیت خط تلفن و فاصله شما تا مرکز مخابراتی معین خواهد شد.
 • هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران بر اساس مصوبه ۳۲۳ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبلغ ۶۰.۰۰۰ تومان خواهد بود که در هنگام برقراری سرویس، به قیمت سرویس و بسته‌ها اضافه خواهد شد.
 • به کلیه مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده اضافه خواهد شد.
 • در صورت اتمام حجم سرویس‌های «غیرحجمی»، هزینه ترافیک اضافه به ازای هر گیگ ۲,۶۸۰ تومان خواهد بود.
 • لازم به ذکر است کلیه سرویس‌های زمرد و برنز، دارای تاییده به شماره ۵۲۷۱۶۲ و ۵۲۷۱۸۵ از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌باشند.

ترافیک اضافه

ترافیک اضافه
۱ گیگابایت ترافیک بین‌الملل
(معادل ۲ گیگابایت ترافیک داخلی)
۲,۶۸۰ تومان
ترافیک اضافه
۵ گیگابایت ترافیک بین‌الملل
(معادل ۱۰ گیگابایت ترافیک داخلی)
۱۳,۰۰۰ تومان
ترافیک اضافه
۱۰ گیگابایت ترافیک بین‌الملل
(معادل ۲۰ گیگابایت ترافیک داخلی)
۲۵,۵۰۰ تومان
ترافیک اضافه
۲۰ گیگابایت ترافیک بین‌الملل
(معادل ۴۰ گیگابایت ترافیک داخلی)
۵۰,۰۰۰ تومان

توضیحات

 • در هر یک از بسته‌های ترافیکی، ترافیک بر اساس ترافیک بین‌الملل اعلام شده است که نسبت مصرف ترافیک داخلی به بین‌الملل ۱ به ۲ است؛ برای مثال در بسته «۵ گیگابایت ترافیک بین‌الملل در صورتی که تمایل داشته باشید تماما از ترافیک بین‌المللی استفاده کنید، می توانید ۵ گیگ ترافیک بین‌الملل استفاده کنید، یا در صورتی که تمایل داشته باشید تماما از ترافیک داخلی (لیست سایتهای دارای ترافیک داخلی) استفاده کنید، می توانید ۱۰ گیگ ترافیک داخلی استفاده کنید، و یا بصورت ترکیبی از ترافیک داخلی و بین‌الملل استفاده کنید، به هر نسبت دلخواه؛ برای مثال ۲ گیگ ترافیک بین‌الملل به همراه ۶ گیگ ترافیک داخلی استفاده کنید
 • هزینه خرید ترافیک اضافه بر اساس مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌باشد.
 • به کلیه مبالغ فوق، ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده اضافه خواهد شد.
 • پس از انتخاب این سرویس، امکان عودت سرویس پس از خرید و یا در طی دوره وجود ندارد. کل ترافیک سرویس در ابتدای خرید اضافه می‌گردد. نامه جمع‌آوری۳ روز پس از عدم تمدید سرویس به مخابرات ارسال می‌گردد.
 • متن: لازم به ذکر است کلیه ترافیک های اضافه، دارای تاییدیه به شماره ۵۲۷۵۱۵ از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌باشند.


سرویس‌های ویژه همراه با IP


سرعت سرویس (Kbps) مدت زمان (ماه) ترافیک داخلی(GB) ترافیک بین الملل (GB) قیمت سرویس (ریال)
۸۱۹۲ ۶ ۳.۰۰۰ ۱.۵۰۰ ۱۸,۵۳۰,۰۰۰
۸۱۹۲ ۱۲ ۶.۰۰۰ ۳.۰۰۰ ۳۰,۸۸۰,۰۰۰
۱۶۳۸۴ ۶ ۵.۴۰۰ ۲.۷۰۰ ۲۶,۱۷۰,۰۰۰
۱۶۳۸۴ ۱۲ ۱۰.۸۰۰ ۵.۴۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
• بر روی این سرویس ها ماهیانه ۵۰ گیگ ترافیک اضافه قرار دارد.
• بر روی این سرویس ها یک عدد IP استاتیک به اندازه مدت زمان سرویس قرار گرفته است و به محض اتمام سرویس، به اتمام می رسد.
• لازم به ذکر است کلیه سرویس های ویژه همراه با IP ، دارای تاییدیه به شماره ۵۲۷۴۷۲ از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌باشند.


نیترو پلاس

نیترو پلاس‌ها که به سه دسته: سه ساعته، ۱روزه و ۳روزه تقسیم میشوند، جهت افزایش سرعت سرویس‌های غیرحجمی طراحی شده اند و علاوه بر افزایش سرعت سرویس برای زمانی مشخص دارای ترافیک هم هستند.

نکته قابل‌توجه در استفاده از این سرویس این است که، در صورتیکه فشفشه یا نیتروپلاس فعال نداشته باشید نیتروپلاس خریداری شده به صورت آنی پس از خرید فعال خواهد شد. در غیر اینصورت اگر در حال استفاده از نیتروپلاس دیگری باشید، نیتروپلاس خریداری شده به صورت کد تخفیف در پنل شما ذخیره خواهد شد. همچنین اگر در حال استفاده از فشفشه باشید، کد مربوط به سرعت نیتروپلاس خریداری شده به صورت آنی فعال شده و کد مربوط به ترافیک آن به صورت کد تخفیف در پنل شما ذخیره خواهد شد.

در کلیه نیترو پلاس ها، سرعت پایه در افزایش سرعت برابر با سرعت نیترو می‌باشد.

نیترو پلاس های ۳ ساعته

سرعت اتصال 4Mbps
نیترو پلاس ۳ ساعته
با خرید این نیتروپلاس به مدت ۳ ساعت، سرعت اتصال شما به 4Mbps افزایش می یابد.
۱۵۰ تومان
ترافیک کل دوره ۳۷۵ مگابایت (بین‌الملل)
(معادل ۰.۷۵ گیگابایت ترافیک داخلی)
سرعت اتصال 8Mbps
نیترو پلاس ۳ ساعته
با خرید این نیتروپلاس به مدت ۳ ساعت، سرعت اتصال شما به 8Mbps افزایش می یابد.
۲۰۰ تومان
ترافیک کل دوره ۶۲۵ مگابایت (بین‌الملل)
(معادل ۱.۲۵ گیگابایت ترافیک داخلی)
سرعت اتصال 16Mbps
نیترو پلاس ۳ ساعته
با خرید این نیتروپلاس به مدت ۳ ساعت، سرعت اتصال شما به 16Mbps افزایش می یابد.
۳۰۰ تومان
ترافیک کل دوره ۱.۱۲۵ گیگابایت (بین‌الملل)
(معادل ۲.۲۵ گیگابایت ترافیک داخلی)


نیترو پلاس های ۱ روزه

سرعت اتصال 8Mbps
نیترو پلاس ۱ روزه
با خرید این نیتروپلاس به مدت ۱ روز، سرعت اتصال شما به 8Mbps افزایش می یابد.
۱,۶۰۰ تومان
ترافیک کل دوره ۴.۳۷۵ گیگابایت (بین‌الملل)
(معادل ۸.۷۵ گیگابایت ترافیک داخلی)
سرعت اتصال 16Mbps
نیترو پلاس ۱ روزه
با خرید این نیتروپلاس به مدت ۱ روز، سرعت اتصال شما به 16Mbps افزایش می یابد.
۲,۶۰۰ تومان
ترافیک کل دوره ۹.۱۲۵ گیگابایت (بین‌الملل)
(معادل ۱۸.۲۵ گیگابایت ترافیک داخلی)


نیترو پلاس های ۳ روزه

سرعت اتصال 4Mbps
نیترو پلاس ۳ روزه
با خرید این نیتروپلاس به مدت ۳ روز، سرعت اتصال شما به 4Mbps افزایش می یابد.
۴,۰۰۰ تومان
ترافیک کل دوره ۸ گیگابایت (بین‌الملل)
(معادل ۱۶ گیگابایت ترافیک داخلی)
سرعت اتصال 8Mbps
نیترو پلاس ۳ روزه
با خرید این نیتروپلاس به مدت ۳ روز، سرعت اتصال شما به 8Mbps افزایش می یابد.
۵,۰۰۰ تومان
ترافیک کل دوره ۱۳ گیگابایت (بین‌الملل)
(معادل ۲۶ گیگابایت ترافیک داخلی)
سرعت اتصال 16Mbps
نیترو پلاس ۳ روزه
با خرید این نیتروپلاس به مدت ۳ روز، سرعت اتصال شما به 16Mbps افزایش می یابد.
۸,۰۰۰ تومان
ترافیک کل دوره ۲۷.۵ گیگابایت (بین‌الملل)
(معادل ۵۵ گیگابایت ترافیک داخلی)
بررسی شماره تلفن
جست و جو

جهت بررسی قابلیت ارائه خدمات ADSL2+ لطفا شماره تلفن و شماره تلفن همراه خود را وارد نمایید.

panel khanegi