• دوره سرویس: ۱ ماه
• سرعت اتصال: 8Mbps
• سرعت آپلود: 1Mbps
• قیمت بسته: 25000 تومان
• سقف مصرف منصفانه ماهیانه: 2۰ گیگابایت ترافیک بین‌الملل
• به مبلغ اعلامی، ۹% مالیات بر ارزش‌افزوده اضافه می‌گردد.
• سرعت پس از اتمام ترافیک مصرف منصفانه ماهیانه: آپلود: 128Kbps - دانلود:256Kbps (با خرید ترافیک مازاد و فشفشه، سرعت دریافتی به‌سرعت سرویس افزایش پیدا خواهد کرد.)
توضیحات تکمیلی:
حجم ترافیک ماهیانه بر اساس ترافیک بین‌الملل اعلام‌شده است که نسبت مصرف ترافیک داخلی به بین‌الملل ۱ به ۲ است؛ برای مثال در سرویس «سرعت ثابت ۱۶Mbps» سقف حجم ترافیک ماهیانه (FUP) آن ۵۰۰ گیگ است که:
درصورتی‌که تمایل داشته باشید تماماً از ترافیک بین‌المللی استفاده کنید، می‌توانید ۵۰۰ گیگ ترافیک بین‌الملل استفاده کنید،
یا
درصورتی‌که تمایل داشته باشید تماماً از ترافیک داخلی (لیست سایت‌های دارای ترافیک داخلی) استفاده کنید، می‌توانید ۱.۰۰۰ گیگ ترافیک داخلی استفاده کنید،
و یا
به‌صورت ترکیبی از ترافیک داخلی و بین‌الملل استفاده کنید، به هر نسبت دلخواه؛ برای مثال ۴۰۰ گیگ ترافیک بین‌الملل به همراه ۲۰۰ گیگ ترافیک داخلی استفاده کنید.
ترافیک ماهیانه این سرویس در ابتدای هرماه اضافه خواهد شد.
در صورت اتمام سقف مصرف منصفانه، فشفشه یا ترافیک عادی قابل‌خرید است. این ترافیک،در پایان هرماه درصورتی‌که استفاده‌نشده باشد، صفر می‌شود.ترافیک عادی سرویس‌های غیر حجمی به‌قرار هر گیگ ۲,۰۰۰ تومان قابل‌خرید است.
ازآنجایی‌که ارائه سرعت مندرج منوط به شرایط فیزیکی خط مشترک می¬باشد، درصورتی‌که به علت شرایط فیزیکی خط تلفن؛ سرعت مذکور ارائه نشود، امکان عودت مبلغ وجود ندارد.