• دوره سرویس: یک ماهه
 • سرعت اتصال: Mbps 16
 • سرعت آپلود: Mbps1
 • سقف مصرف منصفانه ماهیانه: 2۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • قیمت بسته: 65.۰۰۰ تومان
 • به مبلغ اعلامی، ۹% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.
 • سرعت پس از اتمام ترافیک مصرف منصفانه ماهیانه:Kbps 128 - دانلود: Kbps512 (با خرید ترافیک مازاد و فشفشه، سرعت دریافتی به‌سرعت سرویس افزایش پیدا خواهد کرد.)

  توضیحات تکمیلی:

 • ترافیک این سرویس در ابتدای ماه اضافه خواهد شد. این ترافیک، در پایان دوره درصورتی‌که استفاده‌نشده باشد، صفر می‌شود.
 • حجم ترافیک ماهیانه بر اساس ترافیک بین‌الملل اعلام شده است که نسبت مصرف ترافیک داخلی به بین‌الملل ۱ به ۲است؛ برای مثال در سرویس «سرعت ثابت Mbps 16» سقف حجم ترافیک ماهیانه (FUP) آن۵۰۰گیگ است که
  در صورتی که تمایل داشته باشید تماما از ترافیک بین‌المللی استفاده کنید، می توانید۵۰۰گیگ ترافیک بین‌الملل استفاده کنید،
  یا
  در صورتی که تمایل داشته باشید تماما از ترافیک داخلی (لیست سایتهای دارای ترافیک داخلی) استفاده کنید، می توانید ۱.۰۰۰گیگ ترافیک داخلی استفاده کنید،
  و یابصورت ترکیبی از ترافیک داخلی و بین‌الملل استفاده کنید، به هر نسبت دلخواه؛ برای مثال ۴۰۰گیگ ترافیک بین‌الملل به همراه ۲۰۰گیگ ترافیک داخلی استفاده کنید.
 • در صورت اتمام سقف مصرف منصفانه، فشفشه یا ترافیک عادی قابل‌خرید است. این ترافیک،در پایان هر ماه درصورتی‌که استفاده‌نشده باشد، صفر می‌شود.ترافیک عادی سرویس‌های غیر حجمی به‌قرار هر گیگ ۲,۰۰۰ تومان قابل‌خرید است. 
 • ازآنجایی‌که ارائه سرعت مندرج منوط به شرایط فیزیکی خط مشترک می‌باشد، درصورتی‌که به علت شرایط فیزیکی خط تلفن؛ سرعت مذکور ارائه نشود، امکان عودت مبلغ وجود ندارد.