• دوره سرویس: 3 ماه
 • سرعت اتصال: Mbps 8
 • سرعت آپلود: Mbps 1
 • سقف مصرف منصفانه کل دوره: 330 گیگابایت ترافیک بین‌الملل (سقف مصرف منصفانه ماهیانه 110 گیگابایت ترافیک بین‌الملل)

   

 • قیمت بسته: 120.000 تومان
 • به مبلغ اعلامی، ۹% مالیات بر ارزش‌افزوده اضافه می‌گردد.
 • سرعت پس از اتمام ترافیک مصرف منصفانه ماهیانه:آپلود: 128Kbps - دانلود:۱۲۸Kbps

(با خرید  ترافیک مازاد و فشفشه، سرعت دریافتی به‌سرعت سرویس افزایش پیدا خواهد کرد.)

 • ترافیک ماهیانه این سرویس در ابتدای هرماه اضافه خواهد شد.
 • حجم ترافیک ماهیانه بر اساس ترافیک بین‌الملل اعلام‌شده است که نسبت مصرف ترافیک داخلی به بین‌الملل ۱ به ۲ است؛ برای مثال در سرویس “سرعت ثابت “16Mbps سقف حجم ترافیک ماهیانه (FUP) آن ۵۰۰ گیگ است که:

  درصورتی‌که تمایل داشته باشید تماماً از ترافیک بین‌المللی استفاده کنید، می‌توانید ۵۰۰ گیگ ترافیک بین‌الملل استفاده کنید، یا درصورتی‌که تمایل داشته باشید تماماً از ترافیک داخلی (لیست سایت‌های دارای ترافیک داخلی) استفاده کنید، می‌توانید ۱.۰۰۰ گیگ ترافیک داخلی استفاده کنید،  و یا به‌صورت ترکیبی از ترافیک داخلی و بین‌الملل استفاده کنید، به هر نسبت دلخواه؛ برای مثال ۴۰۰ گیگ ترافیک بین‌الملل به همراه ۲۰۰ گیگ ترافیک داخلی استفاده کنید.

 • در صورت اتمام سقف مصرف منصفانه، فشفشه یا ترافیک عادی قابل‌خرید است. ترافیک عادی سرویس‌های غیر حجمی به‌قرار هر گیگ ۲,۰۰۰ تومان قابل‌خرید است.
 • ازآنجایی‌که ارائه سرعت مندرج منوط به شرایط فیزیکی خط مشترک می‌باشد، درصورتی‌که به علت شرایط فیزیکی خط تلفن؛ سرعت مذکور ارائه نشود، امکان عودت مبلغ وجود ندارد.