• مدت‌زمان: ۱ روز
  • میزان ترافیک: ۴ گیگ بین‌الملل معادل ۸ گیگ ترافیک داخلی
  • سرعت اتصال: سرعت فعلی سرویس
  • سرعت آپلود: سرعت فعلی سرویس
  • قیمت بسته: 4.000 تومان
  • در زمان فعال‌سازی این فشفشه باید حداقل ۲ روز از زمان سرویس شما باقی مانده باشد.

توضیحات تکمیلی:

  • در این فشفشه، نسبت مصرف ترافیک بین‌الملل به داخلی 2 است؛ برای مثال: در فشفشه 4 گیگ، درصورتی که تمایل داشته باشید تماما از ترافیک بین‌المللی استفاده کنید، می‌توانید 4 گیگ ترافیک بین‌الملل استفاده کنید، یا درصورتی که تمایل داشته باشید تماما از ترافیک داخلی (سایت‌های منتخب) استفاده کنید، می‌توانید 8 گیگ ترافیک داخلی استفاده کنید، و یا بصورت ترکیبی از ترافیک داخلی و بین‌الملل استفاده کنید، به هر نسبت دلخواه.
  • درصورتی‌که در زمان خرید فشفشه، فشفشه فعال دیگرى نداشته باشید، فشفشه خریداری‌شده بلافاصله پس از پرداخت فعال می‌گردد. در غیر این صورت فشفشه خریداری‌شده به‌صورت کد تخفیف در تب «کدهاى تخفیف» اضافه خواهد شد و هر زمان که مایل به استفاده از آن باشید باید پس از مراجعه به تب «کدهاى تخفیف» آن را فعال نمایید.
  • برای جلوگیری از محاسبه ترافیک اصلی سرویس بجای ترافیک فشفشه حتماً بعد از تکمیل فرآیند خرید فشفشه و قبل از پایان زمان موردنظر، نسبت به روشن و خاموش نمودن مودم خود بافاصله توقف زمانی حداقل 2 دقیقه‌ای اقدام فرمایید.
  • پس از انتخاب این فشفشه، امکان عودت آن وجود ندارد.
  • به مبلغ اعلامی، ۹% مالیات بر ارزش‌افزوده اضافه می‌گردد.