• دوره سرویس: ۱ ماه
 • سرعت اتصال: ۸Mbps 
 • سرعت آپلود: ۱Mbps
 • سقف مصرف منصفانه کل دوره: 210 گیگابایت ترافیک بین‌الملل (سقف مصرف منصفانه ماهیانه 210 گیگابایت ترافیک بین‌الملل)
 • قیمت بسته: 75.000 تومان
 • به مبلغ اعلامی، ۹% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.

توضیحات تکمیلی:

 • ترافیک این سرویس در ابتدای ماه اضافه خواهد شد. این ترافیک، در پایان دوره درصورتی‌که استفاده‌نشده باشد، صفر می‌شود.
 • حجم ترافیک ماهیانه بر اساس ترافیک بین‌الملل اعلام شده است که نسبت مصرف ترافیک داخلی به بین‌الملل ۱ به ۲ است؛ برای مثال در سرویس «سرعت ثابت ۱۶Mbps» سقف حجم ترافیک ماهیانه (FUP) آن ۵۰۰ گیگ است که: 
  در صورتی که تمایل داشته باشید تماما از ترافیک بین‌المللی استفاده کنید، می توانید ۵۰۰ گیگ ترافیک بین‌الملل استفاده کنید،
  یا
  در صورتی که تمایل داشته باشید تماما از ترافیک داخلی (لیست سایتهای دارای ترافیک داخلی) استفاده کنید، می توانید ۱.۰۰۰ گیگ ترافیک داخلی استفاده کنید،
  و یا 
  بصورت ترکیبی از ترافیک داخلی و بین‌الملل استفاده کنید، به هر نسبت دلخواه؛ برای مثال ۴۰۰ گیگ ترافیک بین‌الملل به همراه ۲۰۰ گیگ ترافیک داخلی استفاده کنید.
 • در صورت اتمام سقف مصرف منصفانه، فشفشه یا ترافیک عادی قابل‌خرید است. این ترافیک،در پایان هر ماه درصورتی‌که استفاده‌نشده باشد، صفر می‌شود.ترافیک عادی سرویس‌های غیر حجمی به‌قرار هر گیگ ۲,۰۰۰ تومان قابل‌خرید است. 
 • ازآنجایی‌که ارائه سرعت مندرج منوط به شرایط فیزیکی خط مشترک می‌باشد، درصورتی‌که به علت شرایط فیزیکی خط تلفن؛ سرعت مذکور ارائه نشود، امکان عودت مبلغ وجود ندارد.