• دوره سرویس: 3 ماه
 • سرعت اتصال: Mbps 4
 • سرعت آپلود: Kbps 512
 • سقف مصرف منصفانه کل دوره: 270 گیگابایت ترافیک بین‌الملل (سقف مصرف منصفانه ماهیانه 90 گیگابایت ترافیک بین الملل)
 • قیمت بسته: 150.000 تومان
 • به مبلغ اعلامی، ۹% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.
 • سرعت پس از اتمام ترافیک مصرف منصفانه ماهیانه: Kbps 128 (با خریدترافیک مازاد و فشفشه، سرعت دریافتی به‌سرعت سرویس افزایش پیدا خواهد کرد).

مزایای سرویس های نقره ای:

 • SLA=99%
 • پشتیبانی حضوری رایگان(دوبار در سال)
 • اولویت پاسخگویی در صف مرکز تماس
 • ترافیک بیشتر نسبت به سرویس های برنزی

توضیحات تکمیلی:

 • ترافیک این سرویس در ابتدای ماه اضافه خواهد شد. این ترافیک، در پایان دوره درصورتی‌که استفاده‌نشده باشد، صفر می‌شود.
 • حجم ترافیک ماهیانه بر اساس ترافیک بین‌الملل اعلام شده است که نسبت مصرف ترافیک داخلی به بین‌الملل ۱ به ۲ است؛ برای مثال در سرویس «سرعت ثابت Mbps ۱۶» سقف حجم ترافیک ماهیانه (FUP) آن 80 گیگ است که:

  در صورتی که تمایل داشته باشید تماما از ترافیک بین‌المللی استفاده کنید، می توانید 80 گیگ ترافیک بین‌الملل استفاده کنید،

  یا

  در صورتی که تمایل داشته باشید تماما از ترافیک داخلی (لیست سایتهای دارای ترافیک داخلی) استفاده کنید، می توانید 160 گیگ ترافیک داخلی استفاده کنید،

  و یا

  بصورت ترکیبی از ترافیک داخلی و بین‌الملل استفاده کنید، به هر نسبت دلخواه؛ برای مثال ۴۰ گیگ ترافیک بین‌الملل به همراه ۲۰ گیگ ترافیک داخلی استفاده کنید.

 • در صورت اتمام سقف مصرف منصفانه، فشفشه یا ترافیک عادی قابل‌خرید است. این ترافیک،در پایان هر ماه درصورتی‌که استفاده‌نشده باشد، صفر می‌شود.ترافیک عادی سرویس‌های غیر حجمی به‌قرار هر گیگ ۲,۰۰۰ تومان قابل‌خرید است.
 • ازآنجایی‌که ارائه سرعت مندرج منوط به شرایط فیزیکی خط مشترک می‌باشد، درصورتی‌که به علت شرایط فیزیکی خط تلفن؛ سرعت مذکور ارائه نشود، امکان عودت مبلغ وجود ندارد.