• دوره سرویس: 3 ماه (90 روز)
 • سرعت اتصال: تا 16Mbps
 • ترافیک دوره: 21 گیگابایت
 • قیمت بسته: 66,200 تومان

توضیحات تکمیلی

ترافیک قابل‌ارائه در طی دوره (3 ماه)، شامل 21 گیگ ترافیک می‌باشد. این 21 گیگ ترافیک، در پایان دوره (انتهای 3 ماه) درصورتی‌که استفاده‌نشده باشد، صفر می‌شود. کل ترافیک سرویس در ابتدای فعال‌سازی اضافه می‌گردد.

توجه
 • حداقل سرعت 1Mbps می‌باشد.
 • درصورتی‌که اینترنت های‌وب بر روی خط شما دایر نباشد، 5,000 تومان هزینه رانژه دریافت می‌گردد.
 • به کلیه‌ی مبالغ فاکتور شما 9% مالیات بر ارزش‌افزوده اضافه می‌شود.
 • سرعت اتصال نهایی با توجه به سرویس انتخابی و بر اساس کیفیت خط تلفن و فاصله شما تا مرکز مخابراتی معین خواهد شد.
 • این سرویس دارای ساعت رایگان یا نیم‌بها نمی‌باشد.
 • این سرویس قابل تمدید نمی‌باشد، به این معنی که ترافیک باقیمانده (شامل ترافیک خود سرویس و ترافیک اضافه خریداری‌شده در طول دوره) قابل‌انتقال به دوره بعدی نیست.
 • ضریب اشتراک ۱ به 8 در این سرویس اعمال می‌گردد.
 • پس از انتخاب این سرویس، امکان عودت سرویس در طی دوره وجود ندارد. کل ترافیک سرویس در ابتدای خرید اضافه می‌گردد. نامه جمع‌آوری 3 روز پس از عدم تمدید سرویس به مخابرات ارسال می‌گردد.
 • پس از خرید این سرویس، امکان عودت آن وجود ندارد.