• دوره سرویس: 1 ماه
  • سرعت اتصال: 2Mbps
  • ترافیک دوره: 25 گیگابایت
  • قیمت بسته: 40,000 تومان

توضیحات تکمیلی

ترافیک قابل‌ارائه در طی دوره (1 ماه)، شامل 25 گیگ ترافیک می‌باشد. این 25 گیگ ترافیک، در پایان دوره (انتهای 1 ماه) درصورتی‌که استفاده‌نشده باشد، صفر می‌شود. کل ترافیک سرویس در ابتدای فعال‌سازی اضافه می‌گردد. ترافیک عادی سرویس‌های غیرحجمی تنها در بسته ترافیک 5 گیگ و به‌قرار هر گیگ 1500 تومان قابل خرید است. مشترکین سرویس‌های حجمی از سایر بسته‌های ترافیکی می‌توانند استفاده کنند.

توجه
  • درصورتی‌که اینترنت های‌وب بر روی خط شما دایر نباشد، 5,000 تومان هزینه رانژه دریافت می‌گردد.
  • به کلیه‌ی مبالغ فاکتور شما 9% مالیات بر ارزش‌افزوده اضافه می‌شود.
  • این سرویس دارای ساعت رایگان یا نیم‌بها نمی‌باشد.
  • این سرویس قابل تمدید نمی‌باشد، به این معنی که ترافیک باقیمانده (شامل ترافیک خود سرویس و ترافیک اضافه خریداری‌شده در طول دوره) قابل‌انتقال به دوره بعدی نیست.
  • ضریب اشتراک ۱ به 8 در این سرویس اعمال می‌گردد.
  • پس از انتخاب این سرویس، امکان عودت سرویس در طی دوره وجود ندارد. کل ترافیک سرویس در ابتدای خرید اضافه می‌گردد. نامه جمع‌آوری 3 روز پس از عدم تمدید سرویس به مخابرات ارسال می‌گردد.
  • پس از خرید این سرویس، امکان عودت آن وجود ندارد.