• قیمت: 7,500 تومان
  • به مبلغ اعلامی، 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.
  • درصورتی‌که در زمان خرید فشفشه، فشفشه فعال دیگرى نداشته باشید، فشفشه خریداری‌شده بلافاصله پس از پرداخت فعال می‌گردد. در غیر این صورت فشفشه خریداری‌شده به‌صورت کد تخفیف در تب «کدهاى تخفیف» اضافه خواهد شد و هر زمان که مایل به استفاده از آن باشید باید پس از مراجعه به تب «کدهاى تخفیف» آن را فعال نمایید.
  • پس از انتخاب این فشفشه، امکان عودت آن وجود ندارد.
  • برای جلوگیری از محاسبه حجم اصلی سرویس بجای حجم ترافیک فشفشه حتماً بعد از تکمیل فرآیند خرید فشفشه و قبل از پایان زمان موردنظر، نسبت به روشن و خاموش نمودن مودم خود بافاصله توقف زمانی حداقل 2 دقیقه‌ای اقدام فرمایید.