• زمان فشفشه: 15 روز
  • حجم  فشفشه : 40 گیگابایت
  • قیمت فشفشه : 20.400 تومان

  توضیحات تکمیلی :

  1. به مبلغ اعلامی، 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌گردد.
  2. شما می‌توانید به‌تعداد دلخواه از این فشفشه خریداری نماید.
  3. فشفشه‌های خریداری شده در تب «کد تخفیف» ذخیره می‌شوند که برای فعالسازی آن بایستی به زیرتب «مشاهده کد تخفیف» مراجعه کنید. در این بخش با کلیک بر روی دکمه‌ی Play آبی‌رنگ، فشفشه‌ی موردنظر فعال می‌گردد.
  4. برای فعال‌سازی این فشفشه‌، بایستی حداقل 16 روز از زمان سرویس شما باقی مانده باشد.
  5. در صورتی‌که زمان سرویس شما برای فعالسازی فشفشه کافی نباشد، سه راه زیر وجود دارد:
  • خرید نیترو و اضافه کردن زمان به سرویس
  • صبر کردن تا پایان سرویس فعلی و خرید سرویس جدید پس از آن
  • ابطال سرویس فعلی و خرید سرویس جدید (لازم به ذکر است که با ابطال سرویس، حجم باقیمانده آن نیز می‌سوزد)