محتویات بسته:
یک عدد مودم
4G (TP-Link MR200) و یک سرویس اینترنت با مشخصات زیر:
دوره سرویس: 6 ماهترافیک دوره: 12گیگابایت
قیمت بسته: 3.100.000 ریال

توضیحات تکمیلی:
ترافیک قابل‌ارائه در طی دوره (6 ماه)، شامل 12 گیگ ترافیک، به‌صورت ماهیانه 2 گیگ می‌باشد. ترافیک 12 گیگ به‌صورت پله‌ای می‌باشد، به این صورت که ابتدای هر ماه، 2 گیگ ترافیک به حساب مشترک اضافه می‌شود. در ضمن، این 12 گیگ ترافیک، در پایان دوره (انتهای 6 ماه) درصورتی‌که استفاده نشده باشد، صفر می‌شود.

توجه:
به کلیه‌ی مبالغ فاکتور شما 9% مالیات بر ارزش‌افزوده اضافه می‌شود.