• دوره: 15 روز
  • سرعت اتصال: سرعت فعلی سرویس
  • قیمت: 10.000 تومان
  • بعد از خرید و فعال‌سازی نیترو، می‌توانید فشفشه هم خریداری کنید اما در زمان استفاده از فشفشه، امکان استفاده از نیترو وجود ندارد (درصورتی‌که خرید، نیترو به‌صورت کد تخفیف در پنل کاربری‌تان ذخیره‌شده و بایستی پس از اتمام فشفشه، کد تخفیف آن را فعال نمایید).

توضیحات تکمیلی:

  • به مبلغ اعلامی، 9٪ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌گردد.
  • با خرید این نیترو، 15 روز به انتهای زمان سرویس شما اضافه می‌شود. یعنی درصورت خرید این نیترو قبل از اتمام سرویس یا بسته فعلیتان، حجم باقیمانده سرویس (اعم از ترافیک اولیه‌ی آن یا ترافیک اضافه خریداری‌شده)، تا 15 روز دیگر نیز قابل استفاده خواهد بود.
  • فعالسازی نیترو، بلافاصله پس از خرید آن اتفاق می‌افتد، اما از آنجا که در زمان فعال بودن فشفشه، امکان استفاده از نیترو وجود ندارد، در صورتیکه فشفشه فعال داشته باشید نیترو به‌صورت کد تخفیف در پنل کاربری شما ذخیره‌شده و بایستی پس از اتمام فشفشه، کد تخفیف آن را فعال نمایید.
  • پس از خرید نیترو، امکان عودت آن وجود ندارد.