• دوره سرویس: ۳ ماه
  • سرعت اتصال: ۵۱۲Kbps
  • سرعت آپلود: ۲۵۶Kbps
  • سقف مصرف منصفانه کل دوره: ۳۷,۵ گیگابایت بین‌الملل معادل ۱۵۰ گیگابایت ترافیک داخلی(سقف مصرف منصفانه ماهیانه ۱۲,۵ گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل ۵۰ گیگابایت ترافیک داخلی)
  • سرعت سرویس پس از پایان ترافیک مصرف منصفانه: آپلود: ۱۲۸Kbps - دانلود:۱۲۸Kbps می شود و با خرید ترافیک مازاد و فشفشه، سرعت دریافتی به‌سرعت سرویس افزایش پیدا خواهد کرد.
  • قیمت ۳۷.۵۰۰ تومان
  • به مبلغ اعلامی، ۹% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.
توضیحات تکمیلی:
  • در این سرویس نسبت ترافیک بین‌الملل به داخلی ۴ است به این معنی که، درصورتی‌که تمایل داشته باشید تماماً از ترافیک بین‌المللی استفاده کنید، می‌توانید در هرماه ۱۲.۵ گیگابایت ترافیک بین‌الملل استفاده کنید،یا درصورتی‌که تمایل داشته باشید تماماً از ترافیک داخلی (سایت‌های منتخب) استفاده کنید، می‌توانید در هرماه ۵۰ گیگابایت ترافیک داخلی استفاده کنید، و یا به‌صورت ترکیبی از ترافیک داخلی و بین‌الملل استفاده کنید، به هر نسبت دلخواه.
  • ترافیک ماهیانه این سرویس در ابتدای هر ماه اضافه خواهد شد.
  • در صورت اتمام سقف مصرف منصفانه، فشفشه یا ترافیک عادی قابل‌خرید است. این ترافیک،در پایان هر ماه درصورتی‌که استفاده‌نشده باشد، صفر می‌شود.ترافیک عادی سرویس‌های غیر حجمی به‌قرار هر گیگ ۲,۰۰۰ تومان قابل‌خرید است. 
  • ازآنجایی‌که ارائه سرعت مندرج منوط به شرایط فیزیکی خط مشترک می‌باشد، درصورتی‌که به علت شرایط فیزیکی خط تلفن؛ سرعت مذکور ارائه نشود، امکان عودت مبلغ وجود ندارد.