• دوره سرویس: ۳ ماه
  • سرعت اتصال: ۲Mbps 
  • سرعت آپلود: ۱Mbps
  • سقف مصرف منصفانه کل دوره: ۱۲۰ گیگابایت ترافیک بین الملل معادل ۴۸۰ گیگابایت ترافیک داخلی (سقف مصرف منصفانه ماهیانه ۴۰ گیگابایت معادل ۱۶۰ گیگابایت ترافیک داخلی)
  • قیمت بسته: ۷۵.۰۰۰ تومان
  • به مبلغ اعلامی، ۹% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.
  • سرعت پس از اتمام ترافیک مصرف منصفانه ماهیانه: آپلود: ۱۲۸Kbps - دانلود:۱۲۸Kbps(با خرید  ترافیک مازاد و فشفشه، سرعت دریافتی به‌سرعت سرویس افزایش پیدا خواهد کرد.)

توضیحات تکمیلی:

  • ترافیک ماهیانه این سرویس در ابتدای هر ماه اضافه خواهد شد.
  • در این سرویس نسبت ترافیک بین‌الملل به داخلی ۴ است به این معنی که، درصورتی‌که تمایل داشته باشید تماماً از ترافیک بین‌المللی استفاده کنید، می‌توانید در هرماه ۴۰ گیگابایت ترافیک بین‌الملل استفاده کنید،یا درصورتی‌که تمایل داشته باشید تماماً از ترافیک داخلی (سایت‌های منتخب) استفاده کنید، می‌توانید در هرماه ۱۶۰ گیگابایت ترافیک داخلی استفاده کنید، و یا به‌صورت ترکیبی از ترافیک داخلی و بین‌الملل استفاده کنید، به هر نسبت دلخواه.
  • در صورت اتمام سقف مصرف منصفانه، فشفشه یا ترافیک عادی قابل‌خرید است. ترافیک عادی سرویس‌های غیر حجمی به‌قرار هر گیگ ۲,۰۰۰ تومان قابل‌خرید است. 
  • ازآنجایی‌که ارائه سرعت مندرج منوط به شرایط فیزیکی خط مشترک می‌باشد، درصورتی‌که به علت شرایط فیزیکی خط تلفن؛ سرعت مذکور ارائه نشود، امکان عودت مبلغ وجود ندارد.