• دوره سرویس: ۳ ماه
• سرعت اتصال: ۳Mbps 
• سرعت آپلود: ۱Mbps
• سقف مصرف منصفانه کل دوره: ۱۸۰ گیگابایت (سقف مصرف منصفانه ماهیانه ۶۰ گیگابایت)
• قیمت بسته: ۱۰۵.۰۰۰ تومان
• به مبلغ اعلامی، ۹% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.
  • سرعت پس از اتمام ترافیک مصرف منصفانه ماهیانه: آپلود: ۱۲۸Kbps - دانلود:۱۲۸Kbps(با خرید  ترافیک مازاد و فشفشه، سرعت دریافتی به‌سرعت سرویس افزایش پیدا خواهد کرد.)توضیحات تکمیلی:
• ترافیک ماهیانه این سرویس در ابتدای هرماه اضافه خواهد شد. این ترافیک، در پایان هرماه درصورتی‌که استفاده‌نشده باشد، صفر می‌شود. 
• در این سرویس نسبت ترافیک بین‌الملل به داخلی ۴ است به این معنی که، درصورتی‌که تمایل داشته باشید تماماً از ترافیک بین‌المللی استفاده کنید، می‌توانید در هرماه ۶۰ گیگابایت ترافیک بین‌الملل استفاده کنید،یا درصورتی‌که تمایل داشته باشید تماماً از ترافیک داخلی (سایت‌های منتخب) استفاده کنید، می‌توانید در هرماه ۲۴۰ گیگابایت ترافیک داخلی استفاده کنید، و یا به‌صورت ترکیبی از ترافیک داخلی و بین‌الملل استفاده کنید، به هر نسبت دلخواه.
• در صورت اتمام سقف مصرف منصفانه، فشفشه یا ترافیک عادی قابل‌خرید است. ترافیک عادی سرویس‌های غیر حجمی به‌قرار هر گیگ ۲,۰۰۰ تومان قابل‌خرید است. 
• ازآنجایی‌که ارائه سرعت مندرج منوط به شرایط فیزیکی خط مشترک می‌باشد، درصورتی‌که به علت شرایط فیزیکی خط تلفن؛ سرعت مذکور ارائه نشود، امکان عودت مبلغ وجود ندارد.
• در صورت اتمام سقف مصرف منصفانه، سرعت دریافتی به 128Kbps کاهش پیدا خواهد کرد و با خرید  ترافیک مازاد و فشفشه، سرعت دریافتی به‌سرعت سرویس افزایش پیدا خواهد کرد.