• مدت‌زمان: ۳۰ روز
  • سرعت اتصال: سرعت فعلی سرویس
  • سرعت آپلود: سرعت فعلی سرویس
  • قیمت بسته: ۴۰,۰۰۰ تومان
  • در زمان فعال‌سازی این فشفشه باید حداقل ۳۱ روز از زمان سرویس شما باقی مانده باشد.
  • در هر یک از سرویس های زیر سقف حجم ترافیک ماهیانه بر اساس ترافیک بین‌الملل اعلام شده است که نسبت مصرف ترافیک داخلی به بین‌الملل ۱ به ۴ است؛ برای مثال در سرویس «سرعت ثابت ۱۶Mbps» سقف حجم ترافیک ماهیانه (FUP) آن ۲۷۵ گیگ است که: 
   در صورتی که تمایل داشته باشید تماما از ترافیک بین‌المللی استفاده کنید، می توانید ۲۷۵ گیگ ترافیک بین‌الملل استفاده کنید،
   یا
   در صورتی که تمایل داشته باشید تماما از ترافیک داخلی (لیست سایتهای دارای ترافیک داخلی) استفاده کنید، می توانید ۱۱۰۰ گیگ ترافیک داخلی استفاده کنید،
   و یا 
   بصورت ترکیبی از ترافیک داخلی و بین‌الملل استفاده کنید، به هر نسبت دلخواه؛ برای مثال ۲۰۰ گیگ ترافیک بین‌الملل به همراه ۳۰۰ گیگ ترافیک داخلی استفاده کنید.
  • درصورتی‌که در زمان خرید فشفشه، فشفشه فعال دیگرى نداشته باشید، فشفشه خریداری‌شده بلافاصله پس از پرداخت فعال می‌گردد. در غیر این صورت فشفشه خریداری‌شده به‌صورت کد تخفیف در تب «کدهاى تخفیف» اضافه خواهد شد و هر زمان که مایل به استفاده از آن باشید باید پس از مراجعه به تب «کدهاى تخفیف» آن را فعال نمایید.
  • برای جلوگیری از محاسبه ترافیک اصلی سرویس بجای ترافیک فشفشه حتماً بعد از تکمیل فرآیند خرید فشفشه و قبل از پایان زمان موردنظر، نسبت به روشن و خاموش نمودن مودم خود بافاصله توقف زمانی حداقل ۲ دقیقه‌ای اقدام فرمایید.
  • پس از انتخاب این فشفشه، امکان عودت آن وجود ندارد.
  • به مبلغ اعلامی، ۹% مالیات بر ارزش‌افزوده اضافه می‌گردد.