فشفشه مهربانی


مشغله‌های زندگی، کمتر وقت آزادی برای افراد باقی می‌گذارد تا به امور خیریه بپردازند؛ بنابراین تصمیم گرفتیم فرصتی برای مهربانی فراهم کنیم. با خرید «فشفشه مهربانی» در «تب خرید – زیر تب فشفشه» در زمان‌های مشخص اعلامی، علاوه بر مصرف فشفشه‌تان، کل مبلغ را به امور خیریه اهدا می‌کنید.
برای خرید این فشفشه می‌توانید در روزهای دوشنبه و سه شنبه هر هفته به پنل کاربری خود مراجعه کنید.

  • فشفشه ۱ گیگ ۱ روزه (این ترافیک بر اساس ترافیک بین‌الملل اعلام شده است که نسبت مصرف ترافیک داخلی به بین‌الملل ۱ به ۴ است؛ برای مثال در صورتی که تمایل داشته باشید تماما از ترافیک بین‌المللی استفاده کنید، می توانید ۱ گیگ ترافیک بین‌الملل استفاده کنید، یا در صورتی که تمایل داشته باشید تماما از ترافیک داخلی (لیست سایتهای دارای ترافیک داخلی) استفاده کنید، می توانید ۴ گیگ ترافیک داخلی استفاده کنید، و یا بصورت ترکیبی از ترافیک داخلی و بین‌الملل استفاده کنید، به هر نسبت دلخواه. )
  • قیمت: ۱,۵۰۰ تومان
  • برای فعال سازی این فشفشه باید حداقل ۲ روز از زمان سرویس شما باقی مانده باشد.
  • به مبلغ اعلامی، ۹% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.
  • این فشفشه به‌صورت کد تخفیف در تب «کدهاى تخفیف» اضافه خواهد شد و هر زمان که مایل به استفاده از آن باشید (تا پایان زمان سرویس کنونی) باید پس از مراجعه به تب «کدهاى تخفیف» آن را فعال نمایید.
  • پس از انتخاب این فشفشه، امکان عودت آن وجود ندارد.
  • برای جلوگیری از محاسبه حجم اصلی سرویس بجای حجم ترافیک فشفشه حتماً بعد از تکمیل فرآیند خرید فشفشه و قبل از پایان زمان موردنظر، نسبت به روشن و خاموش نمودن مودم خود بافاصله توقف زمانی حداقل ۲ دقیقه‌ای اقدام فرمایید.