این سرویس در قرعه‎‌کشی هفتگی WeeklyBox «یک» امتیاز خواهد داشت


 • دوره سرویس: ۱ ماه
 • سرعت اتصال: ۴Mbps 
 • سرعت آپلود: ۱Mbps
 • سقف مصرف منصفانه ماهیانه: ۸۰ گیگابایت ترافیک بین الملل(معادل ۳۲۰ گیگابایت ترافیک داخلی)
 • قیمت بسته: ۳۲.۰۰۰تومان (قیمت قبل از تخفیف ۴۰.۰۰۰ تومان)
 • به مبلغ اعلامی، ۹% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.
 • سرعت پس از اتمام ترافیک مصرف منصفانه ماهیانه: ۱۲۸Kbps (با خرید  ترافیک مازاد و فشفشه، سرعت دریافتی به‌سرعت سرویس افزایش پیدا خواهد کرد.)

توضیحات تکمیلی:

 • ترافیک این سرویس در ابتدای ماه اضافه خواهد شد. این ترافیک، در پایان دوره درصورتی‌که استفاده‌نشده باشد، صفر می‌شود.
 • در این سرویس نسبت ترافیک بین‌الملل به داخلی ۴ است به این معنی که، درصورتی‌که تمایل داشته باشید تماماً از ترافیک بین‌المللی استفاده کنید، می‌توانید ۸۰ گیگابایت ترافیک بین‌الملل استفاده کنید،یا درصورتی‌که تمایل داشته باشید تماماً از ترافیک داخلی (سایت‌های منتخب) استفاده کنید، می‌توانید ۳۲۰ گیگابایت ترافیک داخلی استفاده کنید، و یا به‌صورت ترکیبی از ترافیک داخلی و بین‌الملل استفاده کنید، به هر نسبت دلخواه.
 • در صورت اتمام سقف مصرف منصفانه، فشفشه یا ترافیک عادی قابل‌خرید است. این ترافیک،در پایان هر ماه درصورتی‌که استفاده‌نشده باشد، صفر می‌شود.ترافیک عادی سرویس‌های غیر حجمی به‌قرار هر گیگ ۲,۰۰۰ تومان قابل‌خرید است.
 • ازآنجایی‌که ارائه سرعت مندرج منوط به شرایط فیزیکی خط مشترک می‌باشد، درصورتی‌که به علت شرایط فیزیکی خط تلفن؛ سرعت مذکور ارائه نشود، امکان عودت مبلغ وجود ندارد.