این سرویس در قرعه‎‌کشی هفتگی WeeklyBox «هشت» امتیاز خواهد داشت


  • دوره سرویس: ۳ ماه
  • سرعت اتصال: ۸Mbps 
  • سرعت آپلود: ۱Mbps
  • سقف مصرف منصفانه کل دوره: ۷۵۰ گیگابایت ترافیک بین‌الملل است. (سقف مصرف منصفانه ماهیانه ۲۵۰ گیگابایت ترافیک بین‌الملل)
  • قیمت بسته: ۱۰۵.۰۰۰ تومان (بدون تخفیف ۱۵۰.۰۰۰ تومان)
  • به مبلغ اعلامی، ۹% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.
  • سرعت پس از اتمام ترافیک مصرف منصفانه ماهیانه: ۲۵۶Kbps (با خرید  ترافیک مازاد و فشفشه، سرعت دریافتی به‌سرعت سرویس افزایش پیدا خواهد کرد.)

  توضیحات تکمیلی:

  • ترافیک ماهیانه این سرویس در ابتدای هر ماه اضافه خواهد شد.
  • در این سرویس نسبت ترافیک بین‌الملل به داخلی ۴ است به این معنی که، درصورتی‌که تمایل داشته باشید تماماً از ترافیک بین‌المللی استفاده کنید، می‌توانید در هرماه ۲۵۰ گیگابایت ترافیک بین‌الملل استفاده کنید،یا درصورتی‌که تمایل داشته باشید تماماً از ترافیک داخلی (سایت‌های منتخب) استفاده کنید، می‌توانید در هرماه ۱۰۰۰ گیگابایت ترافیک داخلی استفاده کنید، و یا به‌صورت ترکیبی از ترافیک داخلی و بین‌الملل استفاده کنید، به هر نسبت دلخواه.
  • در صورت اتمام سقف مصرف منصفانه، فشفشه یا ترافیک عادی قابل‌خرید است. ترافیک عادی سرویس‌های غیر حجمی به‌قرار هر گیگ ۲,۰۰۰ تومان قابل‌خرید است. 
  • ازآنجایی‌که ارائه سرعت مندرج منوط به شرایط فیزیکی خط مشترک می‌باشد، درصورتی‌که به علت شرایط فیزیکی خط تلفن؛ سرعت مذکور ارائه نشود، امکان عودت مبلغ وجود ندارد.