این سرویس در قرعه‎‌کشی هفتگی WeeklyBox «دو» امتیاز خواهد داشت


 • دوره سرویس: ۱ ماه
 • سرعت اتصال: ۸Mbps 
 • سرعت آپلود: ۱Mbps
 • سقف مصرف منصفانه ماهیانه: ۲۰۰ گیگابایت ترافیک بین الملل
 • قیمت بسته: ۳۵.۰۰۰ تومان (قبل تخفیف ۵۰.۰۰۰ تومان)
 • به مبلغ اعلامی، ۹% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.
 • سرعت پس از اتمام ترافیک مصرف منصفانه ماهیانه: ۲۵۶Kbps (با خرید  ترافیک مازاد و فشفشه، سرعت دریافتی به‌سرعت سرویس افزایش پیدا خواهد کرد.)

توضیحات تکمیلی:

 • ترافیک این سرویس در ابتدای ماه اضافه خواهد شد. این ترافیک، در پایان دوره درصورتی‌که استفاده‌نشده باشد، صفر می‌شود.
 • حجم ترافیک ماهیانه بر اساس ترافیک بین‌الملل اعلام شده است که نسبت مصرف ترافیک داخلی به بین‌الملل ۱ به ۲ است؛ برای مثال در سرویس «سرعت ثابت ۱۶Mbps» سقف حجم ترافیک ماهیانه (FUP) آن ۵۰۰ گیگ است که: 
  در صورتی که تمایل داشته باشید تماما از ترافیک بین‌المللی استفاده کنید، می توانید ۵۰۰ گیگ ترافیک بین‌الملل استفاده کنید،
  یا
  در صورتی که تمایل داشته باشید تماما از ترافیک داخلی (لیست سایتهای دارای ترافیک داخلی) استفاده کنید، می توانید ۱.۰۰۰ گیگ ترافیک داخلی استفاده کنید،
  و یا 
  بصورت ترکیبی از ترافیک داخلی و بین‌الملل استفاده کنید، به هر نسبت دلخواه؛ برای مثال ۴۰۰ گیگ ترافیک بین‌الملل به همراه ۲۰۰ گیگ ترافیک داخلی استفاده کنید.
 • در صورت اتمام سقف مصرف منصفانه، فشفشه یا ترافیک عادی قابل‌خرید است. این ترافیک،در پایان هر ماه درصورتی‌که استفاده‌نشده باشد، صفر می‌شود.ترافیک عادی سرویس‌های غیر حجمی به‌قرار هر گیگ ۲,۰۰۰ تومان قابل‌خرید است. 
 • ازآنجایی‌که ارائه سرعت مندرج منوط به شرایط فیزیکی خط مشترک می‌باشد، درصورتی‌که به علت شرایط فیزیکی خط تلفن؛ سرعت مذکور ارائه نشود، امکان عودت مبلغ وجود ندارد.