• قیمت: 5,000 تومان

توضیحات تکمیلی :
  • اعتبار خریداری شده پس از پرداخت، اضافه می گردد.
  • این اعتبار تنها بر روی بسته‌های Voice قابل‌استفاده است.
  • به مبلغ اعلامی، ۹% مالیات بر ارزش‌افزوده اضافه می‌گردد.
  • پس از انتخاب این اعتبار ، امکان عودت آن وجود ندارد.
  • تعرفه مکالمه سرویس‌های تلفن ثابت روستایی به‌شرح جدول زیر است.

تعرفه (ریال)

عنوان خدمت

45

هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت درون شبکه هاى‌وب

45

هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت به ثابت درون استانى

330

هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت به ثابت بین استانى

625

هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت به همراه