• این سرویس شامل موارد زیر است :
- تلفن ثابت : تکنوتل (مدل 6070)
- شماره ثابت
- 2GB ترافیک هدیه
- 20,000 تومان اعتبار مکالمه هدیه
  • قیمت: 324,000 تومان

توضیحات تکمیلی :
  • به مبلغ اعلامی، ۹% مالیات بر ارزش‌افزوده اضافه می‌گردد.
  • پس از انتخاب این سرویس، امکان عودت آن وجود ندارد.
  • تعرفه مکالمه سرویس‌های تلفن ثابت روستایی به‌شرح جدول زیر است:

تعرفه (ریال)

عنوان خدمت

45

هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت درون شبکه هاى‌وب

45

هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت به ثابت درون استانى

330

هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت به ثابت بین استانى

625

هر دقیقه مکالمه تلفن ثابت به همراه