آذرخش، سرویس اینترنت برای حرفه‌ای‌ها!

با سرعت‌های دانلود 50، 100 و 300 Mbps

سرویس اینترنت آذرخش چیست؟

سرویس «آذرخش» های‌وب در حال حاضر بر بستر «فیبرنوری تا خانه» یا همان FTTH در مناطق عظیمیه و جهان‌شهر در کرج و استان البرز ارائه می‌شود، این سرویس تا پایان سال ۱۴۰۰ در بیش از ۵۰۰ شهر ارایه خواهد شد. هم اکنون این سرویس با سرعت دانلودهای 50، 100 و 300 Mbps برای مصارف خانگی و سازمانی قابل ارایه است.

centered icons
یک سرویس توقف ناپذیر
انواع سرویس‌های آذرخش

بسته دلخواه خود را انتخاب کنید

سرویس سه ماهه

 • سرعت دانلود 50Mbps
 • سه ماه
 • ترافیک بین‌الملل150GB
 • قیمت ۱۵۰.۰۰۰ تومان
 • بهمراه مودم امانی
 • ودیعه مودم: ۳۷۵.۰۰۰
قیمت کل: ۵۲۵.۰۰۰ تومان
خرید

سرویس ‌یک ماهه

 • سرعت دانلود 50Mbps
 • یک ماه
 • ترافیک بین‌الملل30GB
 • رایگان
 • بهمراه مودم امانی
 • ودیعه مودم: ۳۷۵.۰۰۰
قیمت کل: ۳۷۵.۰۰۰ تومان
خرید

سرویس سه ماهه

 • سرعت دانلود 100Mbps
 • سه ماه
 • ترافیک بین‌الملل210GB
 • قیمت ۲۲۵.۰۰۰ تومان
 • بهمراه مودم امانی
 • ودیعه مودم: ۳۷۵.۰۰۰
قیمت کل: ۶۰۰.۰۰۰ تومان
خرید

سرویس یک ماهه

 • سرعت دانلود 100Mbps
 • یک ماه
 • ترافیک بین‌الملل30GB
 • قیمت ۲۵.۰۰۰ تومان
 • بهمراه مودم امانی
 • ودیعه مودم: ۳۷۵.۰۰۰
قیمت کل: ۴۰۰.۰۰۰ تومان
خرید

بسته ویژه 1

 • سرعت دانلود تا 50Mbps
 • سرعت دانلود تا 50Mbps
 • سرعت دانلود تا 50Mbps
 • سرعت دانلود تا 50Mbps
 • سرعت دانلود تا 50Mbps
 • سرعت دانلود تا 50Mbps
 • سرعت دانلود تا 50Mbps
25 هزار تومان در ماه 25,000در ماه
خرید

بسته ویژه 1

 • سرعت دانلود تا 50Mbps
 • سرعت دانلود تا 50Mbps
 • سرعت دانلود تا 50Mbps
 • سرعت دانلود تا 50Mbps
 • سرعت دانلود تا 50Mbps
 • سرعت دانلود تا 50Mbps
 • سرعت دانلود تا 50Mbps
25 هزار تومان در ماه 25,000در ماه
خرید

بسته ویژه 1

 • سرعت دانلود تا 50Mbps
 • سرعت دانلود تا 50Mbps
 • سرعت دانلود تا 50Mbps
 • سرعت دانلود تا 50Mbps
 • سرعت دانلود تا 50Mbps
 • سرعت دانلود تا 50Mbps
 • سرعت دانلود تا 50Mbps
25 هزار تومان در ماه 25,000در ماه
خرید

بسته ویژه 1

 • سرعت دانلود تا 50Mbps
 • سرعت دانلود تا 50Mbps
 • سرعت دانلود تا 50Mbps
 • سرعت دانلود تا 50Mbps
 • سرعت دانلود تا 50Mbps
 • سرعت دانلود تا 50Mbps
 • سرعت دانلود تا 50Mbps
25 هزار تومان در ماه 25,000در ماه
خرید

بسته ویژه 1

 • سرعت دانلود تا 50Mbps
 • سرعت دانلود تا 50Mbps
 • سرعت دانلود تا 50Mbps
 • سرعت دانلود تا 50Mbps
 • سرعت دانلود تا 50Mbps
 • سرعت دانلود تا 50Mbps
 • سرعت دانلود تا 50Mbps
25 هزار تومان در ماه 25,000در ماه
خرید

بسته ویژه 1

 • سرعت دانلود تا 50Mbps
 • سرعت دانلود تا 50Mbps
 • سرعت دانلود تا 50Mbps
 • سرعت دانلود تا 50Mbps
 • سرعت دانلود تا 50Mbps
 • سرعت دانلود تا 50Mbps
 • سرعت دانلود تا 50Mbps
25 هزار تومان در ماه 25,000در ماه
خرید

بسته ویژه 1

 • سرعت دانلود تا 50Mbps
 • سرعت دانلود تا 50Mbps
 • سرعت دانلود تا 50Mbps
 • سرعت دانلود تا 50Mbps
 • سرعت دانلود تا 50Mbps
 • سرعت دانلود تا 50Mbps
 • سرعت دانلود تا 50Mbps
25 هزار تومان در ماه 25,000در ماه
خرید

بسته ویژه 1

 • سرعت دانلود تا 50Mbps
 • سرعت دانلود تا 50Mbps
 • سرعت دانلود تا 50Mbps
 • سرعت دانلود تا 50Mbps
 • سرعت دانلود تا 50Mbps
 • سرعت دانلود تا 50Mbps
 • سرعت دانلود تا 50Mbps
25 هزار تومان در ماه 25,000در ماه
خرید
مودم سرویس آذرخش

با توجه به استفاده از بستر فیبرنوری در سرویس آذرخش امکان استفاده از مودمهای ADSL وجود ندارد و باید مودم مناسب این بستر را تهیه کنید

مودم FiberHome

FiberHome