سرویس MVNO شرکت های وب ارائه کننده خدمت data بر بستر 4G بوده که نیاز به اینترنت تمامی هموطنان عزیز را باتوجه به گستردگی پوشش شبکه در هر کجای کشور عزیزمان برآورده خواهد ساخت.

سرویس‌های MVNO

مقدار نهایی ترافیک بین الملل-GB نوع مشترکین ثابت تاریخ ارائه (فروش) بسته تاریخ پایان ارائه (فروش) بسته مدت استفاده از بسته (ماه) قیمت نهایی ارائه شده به مشترک (ریال)
۴ تمام مشتركين ۱۴۰۱/۳/۱۰ ۱۴۰۲/۳/۱۰ ۱ ۱۹۹,۰۰۰
۱۰ تمام مشتركين ۱۴۰۱/۳/۱۰ ۱۴۰۲/۳/۱۰ ۱ ۲۹۹,۰۰۰
۲۰ تمام مشتركين ۱۴۰۱/۳/۱۰ ۱۴۰۲/۳/۱۰ ۱ ۳۹۹,۰۰۰
۵۰ تمام مشتركين ۱۴۰۱/۳/۱۰ ۱۴۰۲/۳/۱۰ ۱ ۶۰۰,۰۰۰
۲ تمام مشتركين ۱۴۰۱/۳/۱۰ ۱۴۰۲/۳/۱۰ ۱ ۱۴۹,۰۰۰
۳ تمام مشتركين ۱۴۰۱/۳/۱۰ ۱۴۰۲/۳/۱۰ ۱ ۱۷۹,۰۰۰
- هزینه خرید سیم‌کارت ۲۵۰,۰۰۰ ریال
- شناسه تایید از سازمان تنظیم و مقررات:۵۲۱۷۸۷
- در صورت نیاز مشترکین برای افزایش اعتبار سیم کارت های خود میتوانند از بسته های کارت شارژ(۲۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰) ریالی خریداری نمایند.