طرح فروش شبکه ای

ازآنجاکه کیفیت سرویس همواره به‌عنوان یک اصل از سوی «های‌وب» پیگیری شده، توصیه و معرفی از طریق دوستان و آشنایان عمده‌ترین راه آشنایی مشتریان با خدمات «های‌وب» بوده است. اکنون تصمیم داریم در کنار تلاش مستمر برای حفظ کیفیت، به‌پاس قدردانی از مشتریان ارزشمندمان، به ازای هر مشترک جدیدی که از سوی مشترکین فعلی معرفی می‌شود، هدیه‌ای به معرفی کننده اهدا کنیم.
در حال حاضر طرح فروش شبکه ای صرفاً ویژه ی خریداران سرویس های ADSL بوده و هدیه فروش شبکه ای بابت معرفی مشترکین 4G به معرفان آنها تعلق نخواهد گرفت.
مرحله دوم فروش شبکه‌ای
در مرحله دوم طرح فروش شبکه‌ای، کاربران خدمات اینترنت پرسرعت «های‌وب» می‌توانند با معرفی بسته‌های ویژه و سرویس‌های منتخب به هر یک از دوستان و آشنایان خود، از «های‌وب» هدیه بگیرند.

مرحله اول فروش شبکه‌ای
در طرح فروش شبکه‌ای، کاربران خدمات اینترنت پرسرعت «های‌وب» می‌توانند با معرفی بسته‌های ویژه «های‌وب» (گردباد، تندر، آذرخش و رگبار) به هر یک از دوستان و آشنایان خود، از ۱۲ دی تا آخر بهمن‌ماه از «های‌وب» هدیه بگیرند.