بسته‌های ویژه مشترکین جدید اینترنت +ADSL2

پیشنهادات:

 


سرویس‌های ADSL

سرویس 8Mbps سه‌ماهه
۹۹ گیگابایت ترافیک بین‌الملل
99G-3M   
ویژه مشترکین جدید
۹۹,۰۰۰ تومان
سرویس 8Mbps دوازده‌ماهه
۳۶۰ گیگابایت ترافیک بین‌الملل
360G-12M 
ویژه مشترکین جدید
۳۰۰,۰۰۰ تومان
سرویس 4Mbps سه‌ماهه
۶۶ گیگابایت ترافیک بین‌الملل
66G-3M 
ویژه مشترکین جدید
۶۶,۰۰۰ تومان