akhbar (25)

چه بود؟ این تیر بی‌رحم از کجا آمد؟ که غمگین باغِ بی‌آواز ما را باز در این محرومی و عریانی پاییز، بدین‌سان ناگهان خاموش و خالی کرد...
۲۸ هفته هست که در کنار شما فرصتی برای مهربانی در قالب #فشفشه_مهربانی را آغاز کرده ایم؛ هدف ما یادآوری هر هفته توجه به امور خیریه بوده. اما با توجه به زلزله اخیر در مناطق غربی کشور دیگر نیازی به معرفی و یادآوری مهربانی نیست؛ همانگونه که شما دیروز پیشنهاد دادید در نظر داریم #فشفشه_مهربانی زلزله زدگان را بصورت ویژه داشته باشیم. لذا شما از هم اکنون میتوانید با مراجعه به «تب خرید – زیر تب فشفشه» به تعداد دلخواه فشفشه مهربانی خرید کنید تا کلیه وجوه به زلزله زدگان اختصاص یابد.


اسفند 28, 1395