HiWEB-EarthHour

در طرح «ساعت زمین»، بصورت نمادین چراغ نقاط شاخص هر شهر به مدت یک ساعت در آخرین شنبه ماه‌مارس از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۱:۳۰ خاموش می‌شود، همچنین شهروندان چراغ خانه‌های خود را به نشانه صرفه‌جویی در مصرف انرژی و مقابله با تغییرات آب و هوایی در همین زمان خاموش می‌کنند.

۱۰ گام عملی و ساده اعلامی سازمان‌ملل به‌عنوان اقدامات اثرگذار در زمینه حفظ زمین به شرح زیر است:
۱- یک روز در هفته رژیم گیاهخواری داشته‌باشیم و گوشت مصرف نکنیم.
۲- بلیط سفرهای خود را به‌صورت الکترونیکی خریداری کرده و از دریافت بلیط کاغذی خودداری کنیم.
۳- لوله‌های آبی که نشتی دارند را تعمیر و جلوی هدر رفت آب را بگیریم.
۴- لامپ‌های کم مصرف را جایگزین لامپ‌های معمولی کنیم.
۵- دستگاه‌های الکترونیکی قدیمی را دور نیندازیم، بلکه این دستگاه‌ها را بازیافت کنیم و از اجزای آن‌ها استفاده کنیم.
۶- برای مصرف آب به جای بطری‌های یکبار مصرف پلاستیکی از قمقمه‌ها و بطری‌های دائمی استفاده کنیم.
۷- شیشه و آلومینیم را از زباله‌ها جدا کنیم و به مراکز بازیافت تحویل دهیم.
۸- در خانه غذا درست کنیم.
۹- با دوچرخه به محل کار برویم.
۱۰- فعالیت‌های خود را از درون خانه از طریق اینترنت، تلفن و سایر وسایل الکترونیکی و ارتباطی انجام دهیم.

فروردین 05, 1396