بیست و هفتمین #فشفشه_مهربانی

وقتی دست یتیمی را می‌گیری، بدان دست دیگرت در دست خداست.

در بیست و هفتمین #فشفشه_مهربانی کلیه وجوه حاصل از مهر شما، به «موسسه خیریه عترت فاطمی» پرداخت خواهد شد.
خرید در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، ۱۵ و ۱۶ آبان ماه

موسسه خیریه عترت فاطمی:
مؤسسه عترت فاطمی باهدف تکریم و توانمندسازی فرزندان یتیم و خانواده‌های مکرم سادات در تیرماه ۱۳۷۹ رسالت خود را آغاز کرد و پس از تلاش و فعالیت پیگیر و دلسوزانه سال ۱۳۸۱ موفق به کسب مجوز رسمی فعالیت از دایره صدور پروانه مؤسسات غیرانتفاعی وزارت کشور به شماره ۱۴۷۵۲ شد.مؤسسه عترت فاطمی با پشتوانه اعتماد خیرین محترم اقدام به گسترش و بسط فعالیت خود در ارائه خدمت به فرزندان یتیم از خانواده سادات کرده است که تاکنون دستاوردهای بسیار ارزنده‌ای در این راه حاصل‌شده است.
وب‌سایت موسسه خیریه عترت فاطمی:
www.etrat-fatemi.com

  • فشفشه مهربانی
  • فشفشه
  • kindness sparkler
آبان 15, 1396