akhbar (29)
به گزارش روابط عمومی های‌وب سرویس‌های جدید +ADSL2 بر اساس مدل غیر حجمی و با رویکرد بهبود کیفیت سرویس‌های ارائه‌شده و با توجه به نیاز مشترکین طراحی‌شده‌اند که به‌زودی جهت استفاده مشترکین عرضه خواهند شد. سرویس‌های جدید بر اساس مصوبه جلسه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات مصوب ۹۶/۰۸/۲۱ طراحی‌شده‌اند. این سرویس‌ها مبتنی بر مدل غیر حجمی (مبتنی بر سرعت) عرضه می‌گردند. قیمت این سرویس‌ها بر اساس سرعت و نیز سیاست مصرف منصفانه (FUP) تعیین‌شده است. 

لازم به ذکر است که ترافیک‌های اعلامی دارای یک چهارم ترافیک بین‌الملل (اینترنت که شامل تلگرام، اینستاگرام و ... است) و سه چهارم ترافیک داخلی که ترافیک سایت‌های اعلامی می‌باشد است؛ برای مثال در سرویس 16Mbps، شما ماهیانه ۱.۱۰۰ گیگ مصرف منصفانه دارید که از این عدد ۲۷۵ گیگ ترافیک بین‌الملل و باقی ترافیک داخلی می‌باشند.

سرویس های جدید ADSL2+ های‌وب

۱- مدل غیر حجمی (connection based) یا مبتنی بر سرعت: در این مدل ارائه سرویس مبتنی بر سرعت و نه حجم مصرفی کاربر ارائه می‌گردد، قیمت‌گذاری صرفاً بر مبنای سرعت ارائه‌شده انجام می‌شود.
۲- سیاست مصرف منصفانه (FUP :Fair User Policy): این سیاست فنی می‌تواند کیفیت و ثبات سرویس اینترنت را تضمین کند. درمجموع، ارائه‌دهندگان سرویس اینترنت ضوابط سیاست مصرف منصفانه را بر اساس میزان عرف و رایج استفاده در میان کاربران و نیازِ واقعی آنان تعیین می‌کنند. به همین دلیل، اطلاع دقیق کاربران از ضوابط FUP در این سرویس‌ها ضرورت دوچندان پیدا می‌کند و هر سرویس‌دهنده موظف است شرایط مصرف منصفانه در خدمات اینترنتی خود را به روشن‌ترین شکل ممکن به اطلاع کاربران برساند. در این حالت اگر در هر یک از سرویس‌های موردنظر، حجم مصرفی مشترک از مصرف منصفانه ماهانه‌ی تعیین‌شده عبور کند، سرعت کاربر تا حداقل سرعت 128Kbps کاهش می‌یابد، یا مشترک برای حفظ سرعت کنونی خود می‌تواند نسبت به خرید بسته‌های ترافیک اضافه، فشفشه، نیترو و ... اقدام کند.


  • های‌وب
  • قیمت های ADSL
  • ADSL
  • hiweb
آذر 04, 1396