akhbar (29)
به گزارش روابط عمومی های‌وب، سرویس‌های +ADSL۲ با تغییراتی مجدد رونمایی شده‌اند؛ این تغییرات شامل : 
۱- افزایش میزان ترافیک بین‌الملل سرویس ۸Mbps یکماهه از ۱۳۰ گیگ ترافیک بین‌الملل به ۲۰۰ گیگ ترافیک بین‌الملل (معادل ۸۰۰ گیگ ترافیک داخلی)

۲- افزایش میزان ترافیک بین‌الملل سرویس ۱۶Mbps یکماهه از ۲۷۵ گیگ ترافیک بین‌الملل به ۵۰۰ گیگ ترافیک بین‌الملل (معادل ۲ ترابایت ترافیک داخلی)

۳-  افزایش میزان ترافیک بین‌الملل سرویس ۴Mbps سه‌ماهه از ۸۰ گیگ ترافیک بین‌الملل به ۹۰ گیگ ترافیک بین‌الملل (معادل ۳۶۰ گیگ ترافیک داخلی)

۴-  افزایش میزان ترافیک بین‌الملل سرویس ۸Mbps سه‌ماهه از ۱۳۰ گیگ ترافیک بین‌الملل به ۲۵۰ گیگ ترافیک بین‌الملل (معادل یک ترابایت ترافیک داخلی)

۵- افزایش میزان ترافیک بین‌الملل سرویس ۱۶Mbps سه‌ماهه از ۲۷۵ گیگ ترافیک بین‌الملل به ۶۰۰ گیگ ترافیک بین‌الملل (معادل ۲.۴ ترابایت ترافیک داخلی)

۶- رونمایی از سرویسهای ۶ماهه و یکساله است با ویژگی منحصر بفرد.


در هر یک از سرویس های زیر سقف حجم ترافیک ماهیانه بر اساس ترافیک بین‌الملل اعلام شده است که نسبت مصرف ترافیک داخلی به بین‌الملل ۱ به ۴ است؛ برای مثال در سرویس «سرعت ثابت ۱۶Mbps یکماهه» سقف حجم ترافیک ماهیانه (FUP) آن ۵۰۰ گیگ است که: 
در صورتی که تمایل داشته باشید تماما از ترافیک بین‌المللی استفاده کنید، می توانید ۵۰۰ گیگ ترافیک بین‌الملل استفاده کنید،
یا
در صورتی که تمایل داشته باشید تماما از ترافیک داخلی (لیست سایتهای دارای ترافیک داخلی) استفاده کنید، می توانید ۲.۰۰۰ گیگ ترافیک داخلی استفاده کنید،
و یا 
بصورت ترکیبی از ترافیک داخلی و بین‌الملل استفاده کنید، به هر نسبت دلخواه؛ برای مثال ۴۰۰ گیگ ترافیک بین‌الملل به همراه ۴۰۰ گیگ ترافیک داخلی استفاده کنید.

hiweb new services  • های‌وب
  • قیمت های ADSL
  • hiweb
  • ADSL
بهمن 26, 1396