بسته های ویژه های‌وب 

پیشنهاد ویژه های‌وب در سرویس‌های غیرحجمی با سرعت‌های بالا و قیمت‌های مناسب که از اول اسفندماه قابل خریداری هستند:

۱- سرویس ۱ ماهه سرعت ۸Mbps با ترافیک ماهیانه ۳۰ گیگ بین‌الملل و قیمت ۳۰.۰۰۰ تومان

۲- سرویس ۳ ماهه سرعت ۸Mbps با ترافیک ماهیانه ۵۰ گیگ بین‌الملل و قیمت ۱۰۵.۰۰۰ تومان (ماهیانه ۳۵.۰۰۰ تومان) 

۳- سرویس ۶ ماهه سرعت ۱۶Mbps با ترافیک ماهیانه ۵۰ گیگ بین‌الملل و قیمت ۲۴۰.۰۰۰ تومان (ماهیانه ۴۰.۰۰۰ تومان) 

۴- سرویس ۱۲ ماهه سرعت ۱۶Mbps با ترافیک ماهیانه ۷۵ گیگ بین‌الملل و قیمت ۶۰۰.۰۰۰ تومان (ماهیانه ۵۰.۰۰۰ تومان) 

اسفند 02, 1396